WC och infiltration

From the house the wastewater flows first into a septic tank. Solids settle out from the water and are pumped out. Water from the septic tank flows to an

Infiltration
Click on picture to see in bigger format.where the water infiltrates into the ground and remaining contaiminants are removed by the soil (except Nitrogen). The treated wastewater goes on into the groundwater. It is very important that an infiltration bed is placed and designed correctly otherwise there is a risk that the treatment does not work, which may lead to your or your neighbors' drinking water wells being contaminated. Infiltration is not suitable for all plots, because purification requires certain kinds of soil conditions.

Often, an experienced contractor can help you with the best placement for an infiltration bed. If there's severe conditions in your yard, or if there are many tanks and other septic systems in the vicinity, a geohydrological investigation is needed. Then you should hire a consultant. Here you can find a consultant / contractor in your community.

Benefits
 • Often relatively inexpensive to install (it may be expensive to investigate appropriate site)   
 • Reliable

Disadvantages

 • Risk of groundwater contamination 
 • Requires thorough investigation to safely operate.  
 • t is difficult to verify that the system works. 
 • No possibility of recycling

Operation and Maintenance
Care and Maintenance consists of:

 • Sludge pumped once per year 
 • Review of the septic tank, ie. watch so there is sludge in the last chamber and the T-tube is / are intact. 
 • Review of infiltration, ie. check that there is sludge in the distribution well or water in the vent pipes that are not growing shrubs / trees over infiltration and that no water flows out of the side of the infiltration. 1-2 times / year. 
 • Review of the pump, if present in the plant.

Economics
The investment cost for a household in the system described above is about 40 - 70 000 SEK ($5,700- 10,000) depending on local conditions. Costs for a geohydrologist examination may apply.

Operating costs, 500 - 1 000 SEK ($71-140) / year, consists of an annual Sludge removal. A lower electricity costs for pumping may apply.

Investment costs (incl. VAT)
  Investment (kronor and USD)
Installation of WC varies
Infiltration (inkl slamavskiljare, ledningar, installation, mtrl) 40 - 70 000
Summa: 40 - 70 000 plus ev. installation av WC
Driftkostnader (inkl. moms)
  Drift (kr/år)
Slamtömning 1 ggr per år ca 500 - 1 000
Summa: ca 500 - 1 000

Alla prisuppgifter är ungefärliga. Variationer beror bland annat av vilken återförsäljare/entreprenör som anlitas samt förhållanden på fastigheten.

För uppgift om vilka taxor för slamhämtning som gäller där du bor - kontakta din kommun.

Tänk på att
 • Det är miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun som avgör vilka krav som ställs på din avloppsanläggning.
 • Det är mycket viktigt med en bra förundersökning för att veta att marken verkligen passar för infiltration.
 • En dåligt anlagd infiltration kan förorena din eller grannarans brunn.
 • Det är mycket svårt att kontrollera funktionen på en infiltration, eftersom man inte kan ta vattenprov på ett lätt sätt.
 • Infiltrationen har ofta en begränsad livslängd och kan sätta igen efter 20-30 år. Livslängden varierar dock och kan bero på t. ex. markförhållanden, utformning, belastning, etc.

Läs mer på avloppsguiden

Vanlig WC
Ledningar
Slamavskiljare
Infiltration
Välj teknik
Naturvårdsverkets riktlinjer

Att ladda ner

Naturvårdsverkets faktablad om infiltrationsanläggningar (pdf)Jämförelse mellan olika avloppssystem (pdf)
Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar (pdf)
Naturvårdsverkets handbok om små avlopp (pdf) 

Sök Företag/Produkt

Sök Entreprenörer/Konsulter
Sök Labb/Analystjänster
Sök Produkter
Sök Fritext
Sök Diplomerade entreprenörer

avloppsguiden_sok.jpg Diskussionsforum